Yapı TopluluğuTopluluğumuz 2014 yılında kurulmuş olup.2019 yılında Rektörlük bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Topluluğumuzun amacı; inşaat sektöründeki öğrenci-üniversite-özel sektör iletişim üçgenini etkin şekilde sağlamak, üniversite bünyesindeki öğrenciler arası girişimciliği, sosyalliği, takım ruhunu, ve yardımlaşmayı artırarak öğrencilerin liderlik özelliklerinin ve görev bilinçlerinin gelişmesini sağlamak, öğrencilere okulda öğrendikleri teknik bilgilerin hayata nasıl yansıyacağını öğrenme ve teknik olarak uygulamalarını yapma fırsatı sağlamak, öğrencilerin mesleki bilgi seviyelerini düzenlenecek etkinliklerle artırmak, ulusal ve uluslararası düzeydeki inşaat mühendisliği öğrenci toplulukları birliklerinin aktif birer üyesi haline gelmek, öğrencilerin sosyal sorumluluk farkındalıklarını artırıp kazandıkları teknik bilgileri sosyal sorumluluklar çerçevesinde ülkenin yararına kullanmalarını aşılamak, ulusal ve uluslararası teknik yarışmalarda öğrencileri yönlendirip, yarışmalara katılım sağlamak ve bu katılımları geleneksel hale getirmek, öğrencilere mesleki eğitim olanakları sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ne değer katmaktır.

 

Kuruluş Tarihi: 2014

Başkan: Kaan UĞUR (2015-2016)

               İlker YILDIRIM (2014-2015)

Danışman:  Dr.Özgür BOZDAĞ (2019-2020)

                    Öğr. Gör. Özgür BOZDAĞ