2016 yılında faaliyetlerine başlayan topluluğumuz, astronomi alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin, gözlem yapma yeteneğini geliştirmek, yaratıcı düşüncelerini genişletmek, bilgi paylaşımına ortam sağlamak ve bu alanda düzenlenecek panel, sergi, konferans, gezi v.b. faaliyetlerle astronomi bilimi konusunda bilinçli bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Topluluk Başkanı: Yağız DEMİR

Topluluk Danışmanı: Doç. Dr. Muhammed DENİZ

 

Etkinlikler: