2016 yılında kurulan topluluğumuz, insan haklarının felsefi, tarihi hukuki temelleri ile diğer hukuk dalları ile ilişkileri üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Topluluğumuzun amaçları arasında; evrensel insan hakları kavramının uluslararası hukukta kabul görmüş ilke ve kurallar ile ülkemizdeki mevzuat ve taraf olduğu sözleşmeler bağlamında incelemek, topluluk içerisinde çalışma grupları oluşturarak farklı görüşleri irdelemek, konferans, film gösterimi ve kitap analizleri yapmaktır.

 

Kuruluş Yılı: 2016

Topluluk Başkanı: Dilan KAPLAN (2016-2017)

Topluluk Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Serkan EKİZ (2016-2017)

 

Etkinlikler: