Topluluğumuz 2016 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başta öğrencilere edebiyatı sevdirmek amacıyla yola çıkan topluluk; seminer, söyleşi, konferans, dinleti ve sanatsal faaliyetlerde bulunarak ilgili kurum ve kişilerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak edebiyata ilgili bireyler yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Üniversitemizde kitap ve şiir okumaları yaparak, uzman kişilerin katılımıyla tartışmak, gerekli izinler alınarak bu faaliyetleri kayıt altında tutmak ve bu kayıtları ilgili öğrencilere ulaştırmak da amaçları arasında yer almaktadır. Öğrencilerin edebi ve düşünsel bilgi birikimini basılı olarak yayınlamak ve geniş kitlelere edebiyat sevgisini aşılamak ve edebiyatı hayatımızın içinde tutmak ana amaçlarındandır.

Kuruluş Yılı: 2016

Topluluk Başkanı: Samet KURU (2018-2019)

                                Muzaffer ŞEN (2016-2017)

Topluluk Danışmanı: Araş. Gör. Selva ULBE

Etkinlikler: