Topluluğumuz 2016 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Topluluk amaçları içerisinde; bireyleri doğal afet türlerine göre bilinçlendirmek, afet durumlarında karışılaşılacak dil farklılığı kaynaklı sorunlara çözüm olmak, afet bilinçlendirmesi konusunda seminerlere katılmak, arama-kurtarma, ilkyardım gibi önemli eğitimler almak, afet durumunda gönüllü çevirmenlik yapacak öğrencileri koordine etmek yer almaktadır.

Kuruluş Yılı: 2016

Topluluk Başkanı: Cemre NAYİR (2016-2017)

Topluluk danışmanı: Öğr. Gör. Ayşegül BAŞER

Etkinlikler: