Topluluğumuz 2016 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Topluluk amaçları; Birleşmiş Milletler işleyişini ve yapısını uygulamalı bir şekilde öğretmek, yapılacak MBM (Model Birleşmiş Milletler) etkinlikleriyle, değişik kültürlere sahip kişileri biraraya getirip, açık fikirli ve fikirlere saygılı bir ortamda uluslurarası politika ve dünya sorunları hakkında çözüm önerisi üretmesini istemek, modern tartışma kültürünü geliştirmeyi sağlamaktır.

Kuruluş Yılı: 2016

İletişim: www.deumbm.com

Topluluk Başkanı: Ümran KORKMAZ (2017-2018)

                                Kaan Levent BOZDAĞ

Topluluk Danışmanı: Okt. Aslı AKAY

Etkinlikler: