Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;Engelli bireylerin sahip oldukları hak ve özgürlükleri konusunda bilinçlendirmelerini sağlamak, Okul içerisindeki engelli bireylerin karşılaşabileceği sorunların çözümlenmesini sağlamak ( RAMPA, ASANSÖR VB.)Okul içerisindeki sorumlu birimlerle okul ve sınıfların fiziki şartlarının engelli bireylere göre iyileştirilmesini ve dizayn edilmesini sağlamak,Engelli ve gönüllü  bireylerin Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak.Engelli ve gönüllü  bireylerin bütçe olanakları oranında fırsatlar sağlayarak dinlenme boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak,Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir halkı arasında iletişimi arttırmak,Engelli ve gönüllü  öğrencilerin yaşadıkları kente bilimsel, sosyal, sportif katkı sunmalarını sağlamak,Halkın ve öğrencilerin engellilere bakış açılarını değiştirmek topluluğumuz amaçları arasındadır.

 

Topluluk Başkanı : Ebrar ŞENLİK (2018-2019)

Topluluk Danışmanı : Araş. Gör. Filiz KARADAĞ (2018-2019)

                                   Prof.Dr.Safiye Sunay YILDIRIM DOĞRU (2018-2019)