Kuruluş Tarihi: 2010
 
 
 

Topluluğumuzun amacı: makina mühendisliği alanında akademik faaliyetlerde bulunarak mesleki gelişime katkıda bulunmak, meslek ya da sosyal-kültürel alanlarda uzmanlar, yazarlar, öğretim üyeleri, öğrenciler arasında bilgi alış-verişinin teminini sağlamak, makina mühendisliğine ilişkin bilgi ve belge paylaşımına öncülük etmek, eldeki imkanlar ölçüsünde kaynak oluşturmak, mühendislik alanında dünyanın seyrini değiştiren büyük mühendisleri tanımak ve tanıtmak, bu kapsamda Türk Mühendisleri'ne öncelik vermektir.

 

Başkan: Simay ERDEM (2019-2020)

Danışman : 

INSTAGRAM: @deummt https://www.instagram.com/deummt/?hl=tr

LINKEDIN: DEU MMT https://www.linkedin.com/in/deu-mmt-8a5917153/

TWITTER: @deummt https://twitter.com/deummt

WEB SAYFASI: https://deummt.wixsite.com/mmt-deu

E-POSTA: mmt.deu@gmail.com