Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak; 1920 Yılında başlamış “Yeşilay Bağımlılıklarla Mücadele” ülküsünü Üniversitemiz bünyesinde devam ettirmektir. Tütün, Alkol, Uyuşturucu Madde, Teknoloji Bağımlılıkları ile “Önleyici Hizmet” metodu ile mücadele etmek; üniversite gençliğimizin bu konulardaki bilincini arttırmak; bağımlılıklar karşısında insanlık onurunu müdafaa etmektir. Gençliğimizi bağımlılığa iten sebepleri bilimsel veriler ışığında tahlil etmek; Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, İktisat v.b. disiplinlerden de istifade ederek daha kapsamlı araştırmalar yapmak ve bu alanlara dair çalışmaları üniversitemize seminer, konferans gibi çalışmalarla taşımaktır.

       Sağlıklı yaşamı teşvik etmek; insan hayatının önemini pekiştirici faaliyetler planlamaktır.

 

 

              Topluluk Kuruluş  : 2019

              Topluluk Danışmanı : Arş.Gör. Elçin YORULMAZ

              Topluluk Başkanı  : Yusuf AKATAY  (2019-2020)