Genç Plancılar Topluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bünyesinde kurulan bir öğrenci topluluğudur.Topluluk, meslek alanında uzman kişilerce verilecek olan eğitimler ile konferans, sempozyum ve kongre gibi aktiviteler düzenler. Teknolojik, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanda bilgi toplumunun temelini oluşturan fakülte öğrencilerinin kişisel gelişimleri konusunda katkıda bulunur. Topluluğun amacı, fakülte öğrencilerinin insan ilişkilerinde başarılı, bilimsel tabanlı, analitik ve rasyonel düşünmelerine katkıda bulunmak, grup çalışmalarında bulunabilen ve aktif olarak kendini ifade edebilme konusunda etkin bireylerin oluşmasına yardımcı olmak, kendilerine daha çok güvenebilecekleri beceriler kazandırmak, bilimsel ve sosyal organizasyonlarla öğrencilerin yararına olacak çalışmalar düzenlemek, topluluk bölüm öğrencilerinin bir araya gelmesi için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektir.
Kuruluş Tarihi: 2008
Topluluk Odası: Tınaztepe Yerleşkesi, Mimarlık Fakültesi
Başkan: Ilgaz Su AKTAŞ (2018-2019)
              Harun BALCI
Danışman: Dr. Öğr. Üy. Tolga ÇİLİNGİR (2018-2019)

                Etkinlikler: 

  • Şehir ve Bölge Planlama Öğrenci Kulüpleri Birliği’nin 26.01.2008 tarihindeKonya’da gerçekleştirdiği 2. Toplantıya Genç Plancılar Topluluğu’nın katılımı gerçekleştirildi.
  •  28.02 2008 tarihinde TMMOB üyesi odaların öğrenci komisyonları ile bir araya gelindi.  
  • Ulusal Şehir ve Bölge Planlama Öğrenci Kulüpleri Birliği’nce yapılan 22.03.2008 tarihli Trabzon toplantısına katılındı. 
  • 13.04.2008 Pazar günü Genç Plancılar Topluluğu, Sn. Deü. Yrd. Doç. Dr. Tolga Çilingir ve Sayın Tuncay Karaçorlu ile birlikte yaklaşık 45 kişilik bir grup Allianoi’ye bir gezi düzenlendi. Burada çeşitli sivil toplum örgütleri ile birlikte Allianoi için neler yapılması gerektiğinin ve Genç Plancılar Topluluğu olarak bu konu hakkında ne kadar duyarlı olduğumuzu belirttik.
  • 19-22.04.2008 tarihleri arasında Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrenci Kulüpleri Birliğinin bu yıl Kayseri’de düzenlendiği Ulusal Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Buluşmasına Dokuz Eylül Üniversitesi Genç Plancılar Topluluğu’ndan 25 öğrencinin katılımı sağlandı.   
  • 10.05.2008 tarihinde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrenci Kulüpleri Birliği adına 10.05.2008 tarihinde Ankara’da, Şehir Plancıları Odası Merkez Yönetim kurulu ile toplantı yapıldı.    
  • 20 mayıs 2009 tarihinde, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Genç Plancılar Topluluğu işbirliği ile bir panel gerçekleştirilmiştir.
  • 6-7-8 Kasım 2009 tarihlerinde yapılan 32. Şehircilik kolokyumu’na katılım sağlanmıştır.