Topluluğun amaçları; öğrencilerin, idari ve akademik personelin, alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili projelere yönlendirmek, alternatif enerji kaynaklarıyla ve bunların kullanımıyla ilgili bilgi paylaşımı için ilgili amaçlar çerçevesinde kurulmuş il içi ve ya il dışı üniversite toplulukları, dernekler,sivil toplum örgütleriyle iletişim halinde olmak, gerekirse bu örgütlenmelerle ortak etkinlikler düzenlemektir.

 

Kuruluş Tarihi: 2010

 

Başkan: Hamit KAPLAN (2018-2019)

               Özcan DİNÇ (2015-2016)

               Yalçın ŞAHİN (2011-2012)

               Güven YAVUZ (2010-2011)

 

 Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Aytaç GÖREN (2018-2019) 

                   Yard. Doç. Dr. Aytaç GÖREN