Topluluklarla İlgili Personel: Arş.Gör.Fırat ÖZDALYAN

İletişim: 412 97 25