Topluluğumuz 2015 yılından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Anadolu coğrafyasının zenginliklerinin araştırılıp farkındalığı sağlamak, kültürel seminer ve konferanslar düzenlemek, Anadolu Kültürünü yerinde tanıma fırsatı bulmak için geziler düzenlemek, farklı kültürlerden gelen öğrencileri buluşturup tanıştırarak kültürel zenginliklerin artmasını sağlamaktır.

Kuruluş Tarihi: 2015

Başkan: Fatih KOCABAŞ (2014-2015)

              Fatih KOCABAŞ (2015-2016)

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şafak Evran TOPUZKANAMIŞ

İletişim: www.deualfa.com

 

Etkinlikler: