Topluluğumuz 2015 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Topluluğumuzun amacı; Türk Dünyası'nın jeopolitik önemini anlamak ve anlatmak, günümüz Türk Dünyası'nı tanıtmak ve kültürel akrabalık bağlarını pekiştirmek, Türk Dünyası'nda araştırılan konular hakkında panel, konferans, sempozyum, hazırlamak ve konu ile ilgili kişilerin bu etkinliklere katılımını sağlamak, diğer üniversitelerin benzer kulüpleri ile ortak çalışmalar yapmak, Türk Tarihi'ni Türk Kültürü'nü ve Türk Devletleri'ni tanıtmak, Türk Dünyası, coğrafi, ekonomik ve doğal zenginlikleri hakkında tanıtıcı çalışmalar yapmak, Türk Mimarisi, sineması, müziği, el sanatları, tiyatrosu, edebiyatı gibi kültürel zenginlikleri üzerine çalışmalar yapmaktır. 

 

Kuruluş Tarihi: 2015

Başkan: Cem İDEM

Danışman: Araş. Gör. Bülent KUCAK