Topluluğumuz 2015 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Topluluğumuzun amacı; insanlar arası hiyerarşi  ve eşitsizliklere neden olan heteroseksizmi ve ataerkilliği sorgulayan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerini biraraya getirerek bilimsel ve kültürel çalışmalarla üniversitede toplumsal cinsiyet bilincini oluşturmak, toplumsal cinsiyete dayalı kalıplaşmış rolleri, ön yargıları, basmakalıp düşünceleri ve davranı kalıplarını sorgulamak, ötekileştirilen bireylere yönelik nefret söylemi, fiziksel ve psikolojik taciz ve nefret cinayetleri konularında üniversite bünyesinde bilinç uyandırmak, bu amaçları gerçekleştirmek üzere tüm fakülte ve kampüslerde bilgilendirme toplantıları, stant çalışmaları, bildiri dağıtma, sempozyum, panel, konferans, forum ve seminerler düzenlemek ve konu ile ilgili kişilerle iletişime geçmektir. 

 

 

Kuruluş Tarihi: 20.01.2015

Başkan: Burak KÖSE (2018-2019)

               Mehmet Can KARAHAN (2016-2017)

               Mehmet Can KARAHAN (2015-2016)

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gül ÖZATEŞLER ÜLKÜCAN (2018-2019)                   

                    Yrd. Doç. Dr. Gül ÖZATEŞLER ÜLKÜCAN (2016-2017)