Topluluğumuz 2014 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Topluluğumuzun amacı; öğrencilerin, İslam Dini'nin ve "Üsve-i Hasene" (en güzel örnek, örnek şahsiyet; Ahzab Suresi 33/21) olan Hz. Peygamber'in çizdiği ölçüler içerisinde dini, sosyal ve kültürel gelişimine yardımcı olmak, Hz. Peygamberi konu edinen ilim dalları başta olmak üzere bütün bilimsel alanlarla ilgi kurabilmesine öncülük etmek, insanlığa hizmet konusunda sorumluluk alabilen birer birey olarak yetişmesine, milli-manevi değerlere bağlılığını ve dini duyarlılığını artırmasına katkıda bulunmak, Üsve-i Hasene olan Hz. Peygamber'i tanıma ve tanıtma adına kullanılabilecek her meşru vasıta ile "Kur'an, Sünnet ve Hikmet" ekseninde "ilmi ve irfani" duruşa/bakışa yeni boyutlar kazandıracak sosyal ve bilimsel faaliyetlerde bulunmaktır. 

 

Kuruluş Tarihi: 2014

Başkan: Adem USLU (2018-2019)

                Ali UYANIK (2016-2017)

                 Ali UYANIK (2015-2016)

                Faruk ERKAN (2014-2015)

Danışman: Yard. Doç. Dr. Ahmet Tahir DAYHAN