Doğa sevgisine ve çevre bilincine sahip, coğrafya bilimine ilgi duyan öğrencileri bir araya getirecek bir platform oluşturmak; yapılacak olan coğrafya içerikli çalışmaları organize etmek ve bunları diğer öğrencilerle paylaşmak topluluğun kuruluş amacıdır. Bununla beraber, diğer disiplinlere mensup fakültemiz öğrencilerinin doğal çevreye olan ilgilerini, çevre gezileri ve sosyal etkinlikler yaparak arttırmaktır.

          Kuruluş Tarihi: 2004 

          Başkan: Volkan SANLI (2018-2019)

                        Veysel SEFERİNOĞLU (2014-2015)

                         Yalçın SEZER 2012-2013

 

                         Bülent DEMİRCİ 2011-2012

          Danışman:    Doç.Dr.Hasan ÇUKUR (2018-2019) 

                              Doç.Dr. Hasan ÇUKUR (2014-2015)

                               Yard.Doç.Dr. Hasan ÇUKUR

İletişim: www.facebook.com/DEUCOGRAFYATOPLULUGU

          Etkinlikler: