Öğrenci Toplulukları Topluluk Başkanlarının Dikkatine;

17.11.2014 tarihinden itibaren Rektörlük Toplulukları etkinlik dilekçeleriniz ' Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne 'yazılacak olup Rektörlük alt kat Evrak kayıttan kayda alınacaktır.

Fakülte/Yüksekokul Toplulukları ise bağlı oldukları Fakülte/Yüksekokulun ilgili birimine teslim edeceklerdir.